depositphotos_4091261_l-2015-min

התמחויות צלילה ספורטיבית

אם החלטתם שצלילה היא ספורט שאתם רוצים לצלול לתוכו, זה הזמן לגלות את התמחויות הצלילה המתקדמות

שאנו מציעים ב – SEAMOR בית ספר לצלילה.

בכל אחת מההתמחויות שאנו מציעים תוכלו לשפר את יכולות הצלילה שלכם ולרכוש מיומנויות חדשות.

התמחות הצלה מצבי חירום – 3 ימים

ההתמחות מיועדת לצוללים בדרגת שני כוכבים.

התמחות הצלה ומצבי חרום מיועד לצולל/ת, אשר רוצים לרכוש את המיומנויות הנחשבות לחשובות ביותר בצלילה הספורטיבית.

צולל הצלה הוא צולל אשר מסוגל לסייע לזולתו ולהתמודד עם מצבי חרום בצלילה ובכלל. מיומנות בהצלה ובמצבי חרום דורשת תרגולים חוזרים רבים. בנוסף לתרגולי המים ושיעורי הכיתה, משתלמים החניכים בהחייאת יחיד.

התמחות ניטרוקס – חצי יום

התמחות ניטרוקס ( אויר מועשר בחמצן ) מיועדת לצוללים מוסמכים לדרגת כוכב ראשון והלאה.

לשימוש בתערובת ניטרוקס כמה יתרונות בולטים כגון :

הארכת משך כל צלילה באופן משמעותי

  • עלייה ברמת הבטיחות
  • ירידה בהשפעה הנרקוטית של החנקן
  • ניתן לשלב את הקורס בקורסי כוכב ראשון, שני ושלושה כוכבים

התמחות עומק עד 42 מטר – 3 ימים

ההתמחות מיועדת לצוללים בדרגת שני כוכבים לפחות בעלי הסמכת "צולל הצלה".

העומק בצלילה ספורטיבית אינו מהווה מטרה בפני עצמה.

חשוב להדגיש, כי תרגול צלילות העומק לא נועד לעודד את הצולל לבצען לשם תחביב או אתגר, אלא להרחיב את גבולות יכולתו, ולאפשר לו התמודדות טובה יותר במקרי חירום והצלה אם יידרש.

התמחות שיפור יכולת - יומיים

"תמיד ניתן לשפר"- איננה רק סיסמא אלא גישה שדוחפת להשתפר ולהתקדם בענף הצלילה. שיפור יכולת היא התמחות מומלצת לכל צולל ללא כל קשר לרצונו להתקדם מקצועית בענף הצלילה. שיפור יכולות הצלילה יגביר גם את הנאתכם מצלילה ספורטיבית בעתיד. ההתמחות מיועדת לצוללים מוסמכים מדרגת שני כוכבים ומעלה.

ההתמחות כוללת:

  • שעור עיוני – חזרה על ידע בסיסי הנחוץ לכל צולל/ת
  • 3 צלילות לשיפור שליטה על איזון במים, עזרה עצמית, עזרה לבן הזוג וחזרה על תרגולי נוחות במים, כגון צלילה ללא מסיכה, מציאת ווסת והנשמת בן זוג